Határtalanul

Tanulmányi kirándulás a Felvidéken

Intézményük sikeresen pályázott határon túli tanulmányi kirándulásra, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága, „HATÁRTALANUL!”  elnevezésű program keretében belül „Magyarság a Felvidéki várak tövében – Örökségünk” elnevezéssel. A pályázatot az alapkezelő 568 450 forint összegű támogatásban részesíti.

Az előkészítő órán a tanulók megismerték a projekt céljait, a tanulmányi kirándulás programját, a külhoni magyarokkal tervezett közös tevékenységet, a támogató szervezetet.  Dudásné Király Szilvia tanárnő tájékoztatta tanulóinkat a határainkon túl élő magyarság létszámáról, elhelyezkedésük történelmi okairól, különös tekintettel a Felvidékre. Racs Katalin osztályfőnök a toleráns viselkedés alapszabályaira hívta fel tanulóink figyelmét. Ismertette a családfa elemzésének alapjait. Pontosítottuk a tanulók projektfeladatait, megnyitottuk a projektfüzeteket. A tanulók páros munkával az előkészítő órán vállalt kiselőadásokat (20db) és ellenőrző kérdéseiket a kirándulás kezdetéig elkészítették és a helyszíneken, illetve az autóbuszon adták elő. Az előkészítő órától kezdve minden tanuló projektfüzetet vezetett, melybe naplószerűen jegyzetelt, illetve a helyszíneken kapott feladatokat oldott meg (eredetkutatás, kiselőadások kérdéseire adott válaszok, ábrák készítése, jegyzetelés).

A tanulmányi kiránduláson, szeptember 23-25-én, 40 hetedik osztályos tanuló vett részt, 4 pedagógus kíséretében.

Programunkat iskolalátogatással kezdtük. A füleki Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban a tanulók megismerkedtek a szlovák tanítási rendszerrel, a magyar nyelvű oktatással. Óralátogatáson vettek részt matematika, fizika, idegen nyelv, biológia, informatika tantárgyakból, beszélgettek a határon túli magyar fiatalokkal.

Délután a füleki vár területén végeztünk közösségi tevékenységet. A vár megtekintését követően tanulóink a helyi fiatal alkalmazottakkal együtt a belső vár területén végeztek gyomtalanítást. A nap végén tekintettük meg Rozsnyó főterén álló nevezetes épületegyütteseket.

Szeptember 24-én Lőcse, Kassa kultúrtörténeti értékeivel ismerkedtünk. Az út során természetföldrajzi megfigyeléseket végeztünk. A reneszánsz Lőcse méltán vált a világörökség részévé. Sajnos itt már anyanyelvünkön nem tudtuk megértetni magunkat, gyakorolhattuk idegen nyelvi tudásunkat. Közép-Európa legnagyobb várrom együttesének, a szepesi várnak bevétele után utaztunk Kassára. Tisztelegtünk intézményünk névadója, II. Rákóczi Ferenc előtt, sírhelyének megkoszorúzásával, és megemlékeztünk Márai Sándorról. Kassai városnézéssel zártuk a napot.

Az utolsó nap az Andrássy-család birtokait jártuk be. A krasznahorkai vár és a betléri kastély minden tanulót lenyűgözött. Az értékelő órán kiderült, hogy leginkább a betléri kastély nyerte el tanulóink tetszését. Ezen a napon ismerkedtünk meg a magyarság néprajzi értékeivel, kismesterségeivel Várhosszúréten a kézművesházban, végeztünk eredetkutatást a ragyolci temetőben.

Az értékelő órán megtekintettük az út során készült felvételeket, a tanulók klímateszttel értékelték a tanulmányi kirándulást. Ajánlást tettek egy következő határon túli magyarlakta terület megtekintésére. Megvitatták a bemutató órára készülő prezentáció tartalmát, összegezték a felvidéki magyarság helyzetét, megfogalmazták ezzel kapcsolatos érzéseiket.

A tanulmányi kirándulás lehetőséget teremtett a tanulók számára a határon túli magyarság, valamint a nemzeti és kulturális értékek megismerésére. Erősödött nemzettudatuk, az összetartozás érzése. Bővült tárgyi tudásuk, fejlődtek kompetenciáik. A kirándulás során a két osztály tanulói egy közösséggé kovácsolódtak össze. Az értékelő órán mindenki pozitívan nyilatkozott és kinyilvánította szándékát egy hasonló kiránduláson való részvételre.

KÉPEK

 

 VIDEÓ