Támop-3.1.4

 

TÁMOP plakát

Kompetencia alapú oktatás bevezetése

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének szükségességét a munkaerő-piaci helyzetben történt változások indokolják, hiszen a mai gazdaság egyre kevésbé elégszik meg azzal, hogy valaki speciális szakmai tudással rendelkezik, hiszen ez hamar elavul – egyre inkább az a fontos, hogy a munkaerőként jelentkező szakember legyen önálló, rendelkezzen jó kommunikációs képességgel, tudjon csapatban dolgozni, legyen kreatív és a problémák megoldásához rendelkezzen megfelelő kompetenciákkal.

Az intézményünkben induló kompetencia alapú oktatás célja éppen az, hogy a gyermekek készségeit, képességeit úgy fejlesszük, hogy megszerzett ismereteiket a különböző élethelyzetekben alkalmazni tudják, vagyis a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek (nem lemondva az ismeretek elsajátításáról sem).

A kompetencia alapú fejlesztés előnyei a hagyományos oktatással szemben:

  • Tanítás helyett a tanuláson van a hangsúly (= tanulás-centrikus)
  • Elsődleges a tanulói aktivitás, ez a fő meghatározója a módszereknek, az oktatás egész folyamatának (= tanuló, és nem tanárközpontú)
  • Ismeretközpontúság helyett a készségek, kompetenciák kerülnek előtérbe.
  • Memorizálás helyett alkotó, nyitott gondolkodásra épít
  • Az elsajátítandó tananyag mennyisége reális
  • A gépies megoldásokkal szemben fontos a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése (= problémaközpontú tanítás)
  • Az elméleti alapú megközelítéssel szemben gyakorlatorientált, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevel
  • Megértésen és tevékenységen alapul a fejlesztés

Kompetencia alapú oktatás az óvodában

A TÁMOP-3.1.4-08/2 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás a szécsényi többcélú intézményben” sikeres pályázati projekt megvalósítás során kompetencia alapú komplex óvodai programcsomag bevezetése történik az alábbi csoportokban:

Óvoda Csoport Pedagógusok
Csicsergő  (Nagylóc) Nyuzsi cs. dr. Tóth Endréné,Szeles Gusztávné
Cseperedő  (Szécsény, Magyar út 13.) Szilva cs. Csábi Györgyné, Mender Andrea

Miben ad többet a kompetencia alapú nevelés, az előző nevelési gyakorlathoz képest?

A gyerekeknek abban, hogy olyan kompetenciákat alakít ki bennük, melyeket nemcsak megtanulnak, hanem alkalmazni tudnak a hétköznapokban és  így jobban tudnak boldogulni, sikeresekké válni. A szülőknek abban, hogy olyan kompetenciákat alakítanak ki a gyerekeikben, melyek a közösségi alkalmazkodást segítik, hozzájárulnak a boldogabb családi élethez. A pedagógusoknak olyan szakmai megújulást, fejlődést ad, mely erősíti az eredményes nevelői kompetenciájukat.

A program további jellegzetessége, hogy a  4 alap elem – levegő, tűz, víz, föld – köré szervezi a feldolgozandó témákat, fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztést és kiemelten kezeli az óvoda- iskola problémakörét viszont a játék továbbra is megmarad a nevelés egyik hangsúlyos eszközének.

A projekt ideje alatt szakértők, tanácsadók segítik az óvónők munkáját, több alkalommal meglátogatva az óvodát és a pedagógusokat.

A következő nevelési évtől kezdve a többi csoportban is bevezetésre kerül az új program.

Az új eljárás szakmai vezetője Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezető.

Kompetencia alapú oktatás az általános iskolában

A TÁMOP-3.1.4-08/2 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás a szécsényi többcélú intézményben” című pályázat iskolánknak lehetőséget ad korszerű, hatékony tanítás-tanulás bevezetésére kompetencia alapú oktatásra. Célunk, hogy tanulóink megfelelő mértékben rendelkezzenek a felnőtt élethez szükséges ismeretek alkalmazásának technikájával, és biztosítani tudjuk tanulóink számára az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzésének lehetőségét. Szeretnénk tanulóinkat az életszerű helyzetek, problémák megoldására fölkészíteni, lehetővé tenni számukra, hogy az országos kompetenciaméréseken eredményesen szerepeljenek.

Az új pedagógiai projekt az alábbi tanulócsoportokban kerül megvalósításra:

Oszt. Pedagógus Kompetencia terület
1.a Kovács Beáta Klára Matematika
1.b Dombóváriné  László Anna Szociális, környezeti és életviteli
1.c Vincze Lászlóné Szövegértés-szövegalkotás
3.a Deákné Obrecsány Orsolya Matematika
3.a Vargáné Kovács Andrea Szövegértés-szövegalkotás
6.b Juhász Katalin Ágota Matematika
7.a Bencze László Matematika
8.b Kissné Csépe Éva Magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Mindezen programok bevezetéséhez a pályázati projekt költségvetése biztosítja a tárgyi és képzési, megvalósítási költségeket.

Az új eljárás szakmai vezetője Juhász Katalin Ágota tanárnő.

Kompetencia alapú oktatás a középiskolában

A TÁMOP-3.1.4-08/2 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás a szécsényi többcélú intézményben” című pályázat megvalósítása során a gimnázium és szakközépiskola tanulói is érintetté válnak. A fejlesztés célja, hogy szolgálja a szakmai megújulást, s olyan képességek és készségek fejlesztésére fordítson kiemelt figyelmet, amelyekre tanítványainknak egész életen át szükségük lesz.

De mit is jelenteni ez a mindennapokban, a tanítás-tanulás során?

A tanórákon ez az új munkaforma nagyobb tanulói aktivitást igényel, a diákok gyakran dolgoznak csoportban, és tevékenység (pl. tanulói projekt) végrehajtása közben szerzik meg az ismereteket. A tanulók maguk is nagy részben hozzájárulnak a tudás megszerzéséhez, azután pedig azt alkalmazzák feladatok megoldása során. Nem teljesen új dologról van szó, de ilyen átfogó, kidolgozott program alapján ez a megközelítés még nincs jelen iskolánkban.

Az új pedagógiai projekt az alábbi tanulócsoportokban kerül megvalósításra:

Oszt. Pedagógus Kompetencia terület
5.a Racs Katalin Szövegértés-szövegalkotás
5.a Lantos Sándorné Matematika
5.b Dudásné Király Szilvia Szövegértés-szövegalkotás
5.b Kiss Eszter Matematika
7.a Szenográdi Tamás Földünk és környezetünk műveltségterület
9.a Mihály Olga Matematika
10. a. Ivanyik Titánia Idegen nyelv (angol)
10.b Csapó András Idegen nyelv (angol)
11. Varga Erzsébet Idegen nyelv (német)

Az új eljárás szakmai vezetője Lantos Sándorné tanárnő.