TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0585

Tájékoztató

a TAMOP 3.1.7  – Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése elnevezésű pályázat – intézményi megvalósításáról

Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0585
Pályázat címe: Felkészülés a referenciaintézményi szerepre a II. Rákóczi Ferenc összetett közoktatási intézmény szécsényi általános iskolájában
A megvalósítás helye: II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 01.
Projekt várható fizikai befejezése: 2012. december 31.
Projekt megvalósítása: 2013. február 28.
Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év
Keletkezett dokumentumok megőrzése: 2020. december 31.
A pályázat megvalósításának forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítja.
Elnyert támogatás: 5 964 444 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%

 A pályázat megvalósításának célja:
A projekt megvalósításával célunk, hogy ….

          referencia iskolává azaz „egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézménnyé” váljunk
          az intézmény pedagógiai kultúrája és eszközrendszere példaértékűvé, koherenciával bíróvá váljon
          a tantestület tagjai felkészültek legyenek a referencia intézményi szolgáltatás ellátására, a nevelési-oktatási gyakorlatunk, kidolgozott jó gyakorlatainkat továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ezzel segítsük más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét
          közreműködjünk az intézmények számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában, lehetőséget biztosítunk az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulásra
          biztosítani tudjuk a horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, szinten, ezáltal felkészülni a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére
          új típusú felsőoktatási gyakorlóhellyé váljunk
          a közoktatás fejlesztésének minősített bázisa lehessünk

Főbb projekttevékenységek:

 1. Részvétel a referenciaintézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken. A képzéseket Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézettől vásároltuk.

 • Felkészítés a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására 2 fő
 • A referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató képzés 3 fő
 • Intézményközi horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés 3 fő
 • A leendő referenciaintézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segítő felkészítés 1 fő
 • Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 2 fő
 • A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok képzése 3 fő
 • Választható képzések, amelyek a referencia-intézmény pedagógusközösségét a többségük által nem gyakorolt modernizációs területtel ismertetik meg 16 fő

 2. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

 • Felkészülés a korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére
 • A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása
 • Referencia intézményként való működés kiépítése
 • Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása és minőségbiztosítása

3. A referencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

Eszközbeszerzéseink arra irányultak, hogy a referencia-intézményi szolgáltatás megvalósításának feltételeit folyamatosan biztosítani tudjuk: tárgyaló, IKT eszközök, irodaszerek és anyagok.

4. Az intézményen belül működő szakmai műhelyek:

Az Intézményi Fejlesztési Tervben megjelölt fejlesztési feladatok elvégzésére 4 fejlesztő team alakult. A teamek feladatkörei:

 • A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztések irányítása
 • A referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása
 • Belső – tantestületi, munkaközösségi – szakmai műhelymunkában való részvétel
 • Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „jó gyakorlat” átadására és a folyamat minőségbiztosítására

 A pályázat megvalósításának eredménye:

 • Referencia intézményi működéshez szükséges eszközök beszerzése
 • A projekt során megtörtént a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési és szolgáltatás-szervezési gyakorlat kialakítása és beépítése a pedagógiai gyakorlatunkba, mely megjelenik dokumentumainkban, ezáltal biztosítva a fenntartás. Dokumentumaink:
  • A referenciaintézményi portfólió
  • A referencia-intézményként való működés szabályzata
  • A „jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, minőségbiztosítása
  • PR anyagok
  • Az intézményi alapdokumentumok, a szükséges módosításokkal
 • A projekt lehetőségeit kihasználva vezetőink és kollégáink képzéseken sajátították el azokat a készségeket, képességet és attitűdöket, amelyek a horizontális és vertikális tudásátadáshoz és tanuláshoz, tapasztalatok átadáshoz, valamint a szolgáltatói szerepkörhöz nélkülözhetetlenek.

Közreműködő munkatársak:
Borda Tamás
Bordáné Molnár Tímea
Horváth Éva Ágnes
Kormány Zsoltné
Lénárt Lászlóné
Vargáné Kovács Andrea
Zsíros Szilvia

Gazdasági ügyintéző:
Verebesi Ivánné 

Zsolnai Györgyné
projektmenedzser

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.