TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0252

Tájékoztató

a TAMOP 3.1.7  – Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése elnevezésű pályázat – intézményi megvalósításáról

Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0252
Pályázat címe: „Referencia-intézményi szerepvállalás megvalósítása a Cseperedő óvodában”

A megvalósítás helye: II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 01.
Projekt várható fizikai befejezése: 2012. december 31.
Projekt megvalósítása: 2013. február 28.
Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év
Keletkezett dokumentumok megőrzése: 2020. december 31.
A pályázat megvalósításának forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítja.
Elnyert támogatás: 2 985 554 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által kiírt TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0252 „Referencia-intézményi szerepvállalás megvalósítása a Cseperedő óvodában” című pályázaton II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola sikerrel szerepelt. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 2 985 554 millió Ft. A pályázati programunk, szakmai projektünk 2012.december 31-án zárul.

Projekt megvalósításának célja: „egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézménnyé” váljunk.

A projekt megvalósítása során, mint referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmény felkészüljünk nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

Óvodánk pedagógiai munkájának gyakorlatának továbbadása, elterjesztése a környezetismereti nevelés referencia területén. Projektjeink egyediségét az adja, hogy a természeti környezetre figyelve, gyermekeink élményvilágát gazdagítva, közvetlen tapasztalás útján valósulnak meg, szem előtt tartva a kompetencia alapú óvodai programcsomag elveit és módszereit. Hozzásegíti az érdeklődő óvodákat a közvetlen megtapasztalásához és hasznosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére.

Jó gyakorlatunk:

 • „Nagycsoportosok búcsúzása”- Pünkösdi ünnepkörben
 • Erdei óvodai tábor

Főbb projekttevékenységek:

1.Részvétel a referenciaintézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken. A képzéseket Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézettől vásároltuk.

 • A referencia intézményi működéshez szükséges szervezeti és oktatás-szervezési, szolgáltatás szervezeti feltételrendszer kialakítása 2 fő
 • Felkészítés a mentorálás mesterségére (ref-int mintaértékű eljárásainak adaptációja 1fő
 • Hálózati együttműködések és kapcsolatok (horizontális tanulás) 2fő
 • PR tevékenységek és célirányos kommunikáció (ref-int kínálatának szakszerű megjelenítése) 2 fő
 • Századunk kihívásai a vezetőkkel szemben. A vezetői munka hatékonyságának növelése 1 fő
 • A Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 1fő
 • Gyakorlatvezető mentortanár felkészítés 1 fő
 • Érzelmi nevelés az óvodában 3 fő
 • Tehetség felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási 2 fő

2. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

 • felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére,
 • a referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása,
 • referenciaintézményként való működés kiépítésének támogatása,
 • eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának támogatása

3.A referencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

Eszközbeszerzéseink arra irányultak, hogy a referencia-intézményi szolgáltatás megvalósításának feltételeit folyamatosan biztosítani tudjuk: tárgyaló, IKT eszközök, irodaszerek.

4. Az intézményen belül működő szakmai műhelyek:

Az Intézményi Fejlesztési Tervben megjelölt fejlesztési feladatok elvégzésére 1 fejlesztő team alakult. A teamek feladatkörei:

 • A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztések irányítása
 • A referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása
 • Belső – tantestületi, munkaközösségi – szakmai műhelymunkában való részvétel
 • Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „jó gyakorlat” átadására és a folyamat minőségbiztosítására

5.A pályázat megvalósításának eredménye:

Dokumentumaink:
A referenciaintézményi portfólió
A referencia-intézményként való működés szabályzata
Referencia intézménynek való megfeleléshez szükséges dokumentumok felülvizsgálata,
A „jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, minőségbiztosítása, szolgáltatói kiskönyv,
Kommunikációs terv
PR anyagok- Intézményi képeslap

A pályázati támogatásból szakmai megvalósításra, képzésekre, felkészítésekre, IKT eszközök beszerzésére, a projekt szakmai megvalósítására nyílt lehetőségünk. Minden képzés tartalmazott olyan elemeket, amelyek ösztönzőleg hatnak a környezettudatos magatartás elsajátítására, megvalósítására. Vezetőink, kollégáink olyan készségeket, képességet és attitűdöket sajátíthattak el, amelyek a horizontális és vertikális tudásátadáshoz és tanuláshoz, tapasztalatok átadáshoz, valamint a szolgáltatói szerepkörhöz nélkülözhetetlenek.

Közreműködő munkatársak:

Szvetlik Péterné
Csábi Györgyné
Mender Andrea
Smelkó Istvánné

Gazdasági ügyintéző: Rajkó Győzőné

Smelkó Istvánné
Projektmenedzsment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.